Uitbreiden naar hele Pijp, 30 nieuwe deelplekken en 4 parkeerplekken opheffen

Samenwerking met de gemeente verlengd en uitgebreid

Afgelopen maandag hebben stadsdeelbestuurder Rocco Piers en bestuursleden van EDdePijp Alp en Bas, de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de gemeente ondertekend. De samenwerking is verlengd met drie jaar en uitgebreid naar de hele Pijp. Dit houdt dus in dat de afspraak die we hebben met de gemeente waarbij voor iedere 5 parkeervergunningen die door leden wordt ingeleverd, er 4 parkeerplaatsen op straat opgeheven worden en een andere bestemming krijgen, voor de hele Pijp gaat gelden.

30 nieuwe deelplekken

EDdePijp kan nu dus uitbreiden en onze vrienden van DIKS staan startklaar om De Pijp te veroveren! Op dit moment hebben we veel leden en op sommige momenten te weinig deelauto’s. Zo snel mogelijk meer deelauto’s zou dus heel erg gewenst zijn.
DIKS heeft van de gemeente toegezegd gekregen dat er 30 deelplekken met laadpaal, verspreid door De Pijp, gerealiseerd kunnen worden.
Op dit moment wordt hier hard aan gewerkt. Niet iedere parkeerplaats is geschikt of mogelijk en het realiseren van voldoende laadpalen door Liander is een enorme klus. De exacte locaties en de definitieve tijdsplanning hou je dus nog van ons tegoed, maar het gaat wel echt gebeuren!

De eerste 4 parkeerplekken worden opgeheven

EDdePijp heeft als doel het opheffen van parkeerplaatsen in de buurt, doordat buurtbewoners samen elektrische deelauto’s gebruiken. De gemeente heeft een enquête onder leden gehouden met de vraag welke invulling de eerste op te heffen parkeerplaatsen moeten krijgen. De wens van de meeste respondenten was overduidelijk vergroening. Komend voorjaar wordt zowel in de Willibrordus- als in de Hemonybuurt een dubbele parkeerplaats opgeheven en vergroend. We houden je natuurlijk op de hoogte.