Renault Zoë tijdelijk op Hemonylaan, i.p.v. Hemonystraat

De Zoë van de Hemonystraat is i.v.m. de herinrichtingswerkzaamheden tijdelijk verplaatst naar de Hemonylaan 7. Komende dagen gaan we de plek duidelijker markeren.