Beslag autoparkeren op onze openbare ruimte

Het percentage openbare ruimte is in de Oude Pijp slechts 47%. Daarmee valt onze buurt in de categorie met de minste ruimte van Amsterdam.

Deze openbare ruimte is verdeeld in 24% groen, 61% “verharding” en 15% water. Het verharde deel bestaat voornamelijk uit wegen. Echter, maar liefst 15% van de verharde openbare ruimte wordt gebruikt voor autoparkeren. Daarmee valt onze buurt in de categorie met de meeste ruimte voor autoparkeren.

Dat kan anders!

Bron: Amsterdamse Thermometer Openbare Ruimte (ATOR), maart 2019.

Openbare ruimte per wijk
Aandeel parkeren in de openbare ruimte

Gebiedsplan: ‘Mobiliteitshub’ in de Willibrordus- en Hemonybuurt

Quote uit het gemeentelijke Gebiedsplan 2019 van De Pijp/Rivierenbuurt: “Bewoners hebben het initiatief genomen tot een grootschalige pilot in de Willibrordus- en Hemonybuurt met elektrische deelauto’s en andere vormen van elektrische deelmobiliteit (bakfietsen, scooters en bestelbusje). De gemeente ondersteunt hen daarbij. In 2019 gaan we een plan maken voor een ‘mobiliteitshub’ in deze buurt, dat in 2020 kan worden uitgevoerd.”

Lees het volledige gebiedsplan op amsterdam.nl.

Uitsnede Gebiedsplan 2019 De Pijp/Rivierenbuurt

De flyer is af!

Na veel discussie over de tekst en superhulp van Hilde Tempelman is de flyer klaar. Deze uitnodiging om de enquête in te vullen wordt de komende week in de Hemony- en Willibrordusbuurt verspreid. Dit wordt de eerste test of het idee in de buurt op belangstelling kan rekenen.

Twee zijden, Engels en Nederlands.