Enquête

Ons plan begint vorm te krijgen, 200 leden delen inmiddels 5 auto’s. Voor verdere uitwerking is uw input nodig. Daarom vragen we u de enquête in te vullen.

Klik om de enquête te starten.

Het is natuurlijk ook mogelijk de enquête later in te vullen, maar wel alvast lid te worden.