Beslag autoparkeren op onze openbare ruimte

Het percentage openbare ruimte is in de Oude Pijp slechts 47%. Daarmee valt onze buurt in de categorie met de minste ruimte van Amsterdam.

Deze openbare ruimte is verdeeld in 24% groen, 61% “verharding” en 15% water. Het verharde deel bestaat voornamelijk uit wegen. Echter, maar liefst 15% van de verharde openbare ruimte wordt gebruikt voor autoparkeren. Daarmee valt onze buurt in de categorie met de meeste ruimte voor autoparkeren.

Dat kan anders!

Bron: Amsterdamse Thermometer Openbare Ruimte (ATOR), maart 2019.

Openbare ruimte per wijk
Aandeel parkeren in de openbare ruimte