We gaan starten!

Beste buurtgenoot,

Elektrisch Deelrijden de Pijp is een initiatief door- en voor bewoners. We maken een aantrekkelijke en betaalbare keuze aan deelauto’s en andere vormen van duurzaam vervoer beschikbaar voor de Hemony- en Willibrordusbuurt. Wanneer autobezitters overstappen en hun huidige parkeer-vergunning inleveren, kunnen parkeerplaatsen worden opgeheven en ontstaat er meer ruimte.

In 2019 zijn we samen met Stadsdeel Zuid en het BuurtHubs-team van de gemeente begonnen met de plannen voor dit initiatief. In deze periode heeft een aantal buurtbewoners al interesse getoond in ons plan en ook onze proefrijdag bezocht. Om deze reden willen we je graag op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

Zoals vaker bij initiatieven die niet direct in bestaand beleid van de gemeente passen, heeft de opstart van EDdePijp flink wat tijd gekost. We zijn heel blij om te melden dat er nu eindelijk echt een overeenkomst met de gemeente ligt. Deze zal op vrijdag 10 december op het Willibrordusplein om 15.30 uur met stadsdeelbestuurder Rocco Piers worden ondertekend. We nodigen je hiervoor van harte uit en lichten dan graag onze plannen verder toe.

In het kort zijn de afspraken met de gemeente als volgt:

  • Voor iedere 5 parkeervergunningen die ingeleverd worden, zullen 4 parkeerplaatsen verdwijnen. Hierdoor zorgt het overstappen naar deelvervoer voor een verbetering van de openbare ruimte, zonder dat de parkeerdruk verhoogd wordt. De gemeente zal ervoor zorgen dat de buurt ook echt beslist wat er met de vrijgekomen ruimte gebeurt. Dat kan bijvoorbeeld groen zijn, of speelruimte voor kinderen, fietsparkeren… wat de buurt beslist.
  • De buurthubs zullen op centrale plekken verspreid over de buurt aangelegd worden. Deze hubs zullen bestaan uit een vaste parkeerplaats en laadpaal voor de deelauto van EDdePijp en extra deelmobilteit naar keuze van de buurt. Dat kan bijvoorbeeld zijn elektrische bakfietsen, scooters of fietsen. Het aanleggen van de hubs wordt betaald vanuit het BuurtHubs-project van de gemeente Amsterdam. 
  • EDdePijp is een vereniging door en voor de buurt, zonder winstoogmerk. We vinden het belangrijk dat alle buurtbewoners zich hierbij kunnen aansluiten en kunnen profiteren van dit initiatief. Ook bewoners die nu geen auto bezitten, kunnen hiervan gebruik maken.
  • Komend jaar zullen geïnteresseerde buurtbewoners zich kunnen aanmelden en meedoen met EDdePijp. Wanneer parkeervergunningen ingeleverd worden, zullen parkeerplaatsen worden opgeheven. Mochten deze deelnemers toch van gedachten veranderen en hun parkeervergunning terug willen, kan dit zeker. Met de gemeente is afgesproken dat er gebruik gemaakt kan worden van de zogenaamde spijtoptantregeling.
  • EDdePijp zal samenwerken met een bestaande deelauto-leverancier. Welke leverancier en welk aanbod dat wordt, zal komende tijd beslist worden, samen met de buurt. Voorop staat dat we zorgen voor het deelvervoer wat onze buren willen. Duurzaam, aantrekkelijk, betaalbaar en samen met de buurt!

Graag tot ziens op 10 december!

Met vriendelijke groet,

Matty van Ewijk, Bas Groot, Alp Çakir, Harry Kappelhof, Jeroen Slaman, Gertrude van der Ven