Geen toestemming

Je bent niet akkoord gegaan met de voorwaarde dat we n.a.w.-gegevens delen met onze partners.

Voor de korting zijn we verplicht de gegevens te delen met onze leveranciers (in de eerste instantie DIKS voor auto’s, later mogelijk Cargoroo voor bakfietsen) en als u een parkeervergunning wilt inleveren zodat we ruimte kunnen maken, ook met de gemeente.

Hier vind u de privacyverklaring van de gemeente m.b.t. ons initiatief:

https://www.amsterdam.nl/privacy/specifieke/privacyverklaring-parkeren-verkeer-bouw/initiatief-elektrisch-deelrijden-pijp/

Mocht u zich bedenken, kunt u zich natuurlijk alsnog aanmelden!